MI­RAN­DA HOP­PAR HÖGT!

Veckans NU! - - EXTRA! -

Sport­mär­ket Ree­bok har en kam­panj un­der 2015 som de kal­lar "In her sho­es". Var­je må­nad lyf­ter de fram en känd kvin­na som får re­pre­sen­te­ra mär­ket och

sitt som de gör en in­ter­vju med. Just nu är det Mi­ran­das tur. Att hon av­gu­dar jobb är ing­en hem­lig­het.

– Jag äls­kar att ha en stor platt­form där jag kan spri­da po­si­ti­va bud­skap och in­for­ma­tion om mitt hud­vårds­mär­ke. Nyc­keln till fram­gång är häl­sa, kär­lek och gläd­je, sä­ger mo­del­len.

"DE KUN­DE IN­TE HÅL­LA HÄN­DER­NA FRÅN VARAND­RA"

Ohoj, snyg­ging!

De var även ute på en båt­tur på tu man hand.

Mi­ran­da ver­kar änt­li­gen ha hit­tat rätt, ef­ter att ha skilt sig från skå­di­sen Or­lan­do Bloom 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.