LI­KA SOM BÄR

Veckans NU! - - PSST -

De råg­blon­da loc­kar­na, mar­ke­ra­de ögon­bry­nen och den nät­ta nä­san gör att det svens­ka stjärn­skot­tet Za­ra Larsson, 17, och Hol­ly­wood­skå­di­sen Chloë Gra­ce Mo­retz, 18, skul­le kun­na va­ra

syst­rar. Wow!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.