AVRIL LA­VIG­NE & CHAD KROEGER SKIL­JER SIG

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter två år som gif­ta har sång­ers­kan Avril La­vig­ne, 31, och Nic­kel­back­med­lem­men Chad Kroeger, 40, be­stämt sig för att gå skil­da vägar.

– Vi är fort­fa­ran­de, och kom­mer all­tid att va­ra, bäs­ta vän­ner. Vi kom­mer all­tid att bry oss myc­ket om varand­ra, skri­ver Avril på Instagram.

Äk­ten­ska­pet är sång­ers­kans and­ra. Hon skil­de sig från Sum 41- front­man­nen De­ryck Whib­ley 2009.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.