JOE JO­NAS FRI­AR TILL GIGI HADID

Veckans NU! - - MIX -

Un­der som­ma­ren upp­stod kär­lek mel­lan ar­tis­ten Joe Jo­nas, 26, och mo­del­len Gigi Hadid, 20 – och nu är Joe en­ligt upp­gift re­do att sät­ta en ring på flick­vän­nens vänst­ra ring­fing­er.

– Han har sagt till si­na vän­ner att han vill för­lo­va sig runt jul, sä­ger en in­si­der till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Han pla­ne­rar de­fi­ni­tivt att gö­ra nå­got väl­digt ro­man­tiskt när det är dags. Han har ing­en bråds­ka med att gif­ta sig, men han vill skyn­da sig att vi­sa hen­ne att hon är den rät­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.