JAG & MITT CREW

Veckans NU! - - MIX -

45, är som van­ligt om­ring­ad Su­per­mo­del­len Na­o­mi Camp­bell,

ex­o­tis­ka Ibi­za. Man­nen hon av fag­ra män. Här på en båt ut­an­för

nye pojk­vän! lu­tar sig mot sägs va­ra stjär­nans

För­ra året blev en "ore­tu­sche­rad" bild på Cin­dy Craw­ford, 49, viral, men nu kom­mer det fram att bil­den som skul­le ha vi­sat Cin­dys na­tur­li­ga ut­se­en­de in­te alls var rik­tig ut­an ma­ni­pu­le­rad.

– Jag vet hur min kropp ser ut. Och den ser in­te ut så­där ens i det värs­ta prov­rums­lju­set, sä­ger Cin­dy i tid­ning­en

Pe­op­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.