KIMS GRAVIDMODE!

Veckans NU! - - MIX -

har Un­der sin för­ra gra­vi­di­tet blev Kim kri­ti­se­rad för si­na kläd­val. Den här gång­en

Vi tar hon en­ligt upp­gift lagt ner myc­ket tid på si­na out­fits för att slip­pa ela­ka ord. en titt!

Det är in­te förs­ta gång­en som det har ryk­tats att North in­te är Kanyes barn. För ett år se­dan sa­des det att ett DNA- test gjor­des som be­vi­sa­de att rap­pa­ren in­te är bi­o­lo­giskt knu­ten till North.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.