TEEN CHO­ICE AWARDS

Veckans NU! - - RED CARPET -

Den år­li­ga ga­lan Teen Cho­ice

Awards loc­kar all­tid myc­ket kän­di­sar. Fle­ra av

de väl­kläd­da gäs­ter­na ha­de chans att vin­na pris ( i form av en surf­brä­da)

i ka­te­go­ri­er som ” Bäs­ta kvinn­li­ga

ar­tist” och ” Bäs­ta fan­ta­sy­film”. Even­tet hölls

på på The Uni­ver­si­ty of Sout­hern Ca­li­for­nia’s Ga­len

Cen­ter i Los Ang­e­les.

Max Ma­ra Rött är sött… och coolt! Sång­ers­kan Ri­ta Ora, 24, spor­ta­de en ko­stym från Max Ma­ra.

” Litt­le Mix”- tje­jer­na Leigh- An­ne Pin­nock, 23, Ja­de Thir­wall, 22, Per­rie Ed­wards, 22, och Je­sy Nel­son, 24, var li­ka coo­la som van­ligt.

Tajt som ett korv­skinn satt 24- åri­ga Em­ma Ro­berts fo­dral som hon val­de att pif­fa till med smyc­ken från Jen­ni­fer Meyer.

Po­wer­pa­ret El­len Dege­ne­res, 57, och Por­tia De Ros­si, 42, skyd­da­de sig från so­len i fa­shio­nab­la bå­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.