KY­LIE SPÖ­KET LA­BAN

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Den som ny­li­gen be­sök­te Ky­li­es Instagram fick nog en li­ten chock. Ky­lie testade näm­li­gen en läs­kig an­sikts­mask och fil­ma­de sig själv. Pojk­vän­nen Ty­ga tyck­tes in­te upp­skat­ta skön­hets­pro­ce­du­ren.

– Var­för mås­te du gå och och läg­ga dig med den där i an­sik­tet? sä­ger han i film­klip­pet.

Tyck­te du in­te att masken var så far­lig så re­kom­men­de­rar vi att du snabbt blädd­rar vi­da­re till si­dan 48…

"HON ÄR ALL­DE­LES FÖR UNG"

"De är in­te re­do att be­rät­ta det för al­la. Än så länge hål­ler de det hem­ligt för de fles­ta", sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.