EM­MA & EVAN ÄR ETT PAR IGEN

Veckans NU! - - MIX -

” Ame­ri­can hor­ror sto­ry”kol­le­gor­na Em­ma Ro­berts, 24, och Evan Peters, 28, har haft ett av- och på- för­hål­lan­de i tre år. I ju­ni bröt de sin för­lov­ning och gjor­de slut, men är nu en­ligt upp­gift ihop igen. Du­on sågs på mid­dag i West Hol­ly­wood ny­li­gen.

– De­ras kär­lek är in­ten­siv, sä­ger en källa i Us Ma­ga­zi­ne.

Har ni be­stämt er nu?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.