LU­CY LIU ÄR MAM­MA!

Veckans NU! - - MIX -

Vad är det för lång­hå­rig hård­roc­ka­re som kom­mer gå­en­de på LAX flyg­plats? Det är ju ba­ra skå­di­sen Christi­an Ba­le, 41, som har glömt allt vad ra­kap­pa­rat och sax är! ” Al­ly Mcbe­al”- stjär­nan Lu­cy Liu, 46, har bli­vit för­äl­der. I slu­tet av au­gusti föd­des dot­tern Rockwell via en sur­ro­gat­mam­ma.

– Mam­ma och be­bis är gla­da och mår bra, sä­ger stjär­nans re­pre­sen­tant i tid­ning­en Us We­ek­ly.

Lu­cy har all­tid va­rit myc­ket åter­håll­sam när det kom­mer till sitt pri­vat­liv. Rockwell är ak­tri­sens förs­ta barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.