LILY AL­LEN NÄTDEJTAR

Veckans NU! - - MIX -

Det ryk­tas att sång­ers­kan Lily Al­len, 30, har pro­blem i sitt äk­ten­skap med Sam Coo­per. En­ligt tid­ning­en The Sun har stjär­nan nu gått med i en dej­tingsi­da för ri­ka och be­röm­da, och en bild på saj­ten ska va­ra kopp­lad till hen­nes Instagram­kon­to. Men ryk­tet är ing­et som ” Hard out here”- sång­ers­kan vill be­kräf­ta.

– Läm­na mig ifred, skri­ver Lily på Twit­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.