ALA­NIS TA­LAR UT OM SIN ÄT­STÖR­NING

Veckans NU! - - MIX -

I en in­ter­vju med tid­ning­en Wo­men’s He­alth be­rät­tar sång­ers­kan Ala­nis Mo­ris­set­te, 41, om sin svå­ra re­la­tion till mat. Ti­di­ga­re har Ala­nis näm­li­gen li­dit av bå­de anorexi och bu­li­mi.

– Den sto­ra frå­gan för mig an­gå­en­de till­frisk­nan­det från ät­stör­ning­ar är hur man ” nykt­rar till”, sä­ger sång­ers­kan och fort­sät­ter:

– I mitt fall har jag gått från att hetsä­ta och spy till att sväl­ta mig själv och se­dan äta för myc­ket.

Nu har stjär­nan kom­mit på ett sätt att han­te­ra pro­ble­met som fun­kar för hen­ne.

– Mind­ful­ness har verk­li­gen hjälpt mig, sä­ger Ala­nis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.