UP & AWAY MED AN­NE HAT­HA­WAY!

VI DRAR TILL SO­LEN

Veckans NU! - - HÄR ÄR DITT LIV - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Finns det nå­got här­li­ga­re när hös­ten är på in­gång än att kol­la på bil­der på nå­gon som har en rik­tigt här­lig sol­se­mes­ter? Så re­so­ne­rar i al­la fall An­ne Hat­ha­way, som här de­lar med sig av sin re­sa till Ibi­za.

Isep­tem­ber fi­rar skå­di­sen An­ne Hat­ha­way, 32, och ma­ken Adam Shul­man, 34, sin treå­ri­ga bröl­lops­dag, men visst ver­kar det som om de fort­fa­ran­de har smek­må­nad. An­ne och Adam åk­te näm­li­gen ny­li­gen till Ibi­za där de mys­te, och njöt av so­len och ha­vet till­sam­mans med ett gäng vän­ner.

SNORKLADE I HA­VET

An­ne och Adam ro­a­de sig bland an­nat med att snork­la i det tur­kos­blå Me­del­ha­vet, och med att åka runt på en av vän­nen Va­len­ti­no Gara­va­nis lyx­bå­tar som de lå­nat un­der vis­tel­sen. När so­len blev för stark göm­de sig An­ne un­der en stor strå­hatt, men hon såg till att få or­dent­ligt med sol­tid ock­så.

An­ne och Adam för­lo­va­de sig i no­vem­ber 2011, och knöt hy­mens band ett år se­na­re.

– Han är min och jag är hans. Så löj­lig jag är, men det är så det är, har An­ne be­rät­tat om kär­le­ken till sin ma­ke.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

Jag är en fe­na på att

le­ta fisk! "HON SÅG TILL ATT FÅ OR­DENT­LIGT

MED SOL"

Snork­la är li­vet! Det tyc­ker skå­di­sen An­ne Hat­ha­way som ny­li­gen tog med sig ma­ken Adam Shul­man till Ibi­za. An­ne och Adam plas­ka­de runt i det vack­ra Me­del­ha­vet till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.