JEN­NI­FER ALABI

Veckans NU! - - PSST -

1. VEM ÄR DU?

– Jag är spral­lig, li­te to­kig och gil­lar att hit­ta på även­tyr. I ” Pa­ra­di­se ho­tel” är jag den som sä­ger vad jag tyc­ker men än­då kom­mer över­ens med al­la.

2. VAR­FÖR SÖK­TE DU TILL JUST ” PA­RA­DI­SE HO­TEL”?

– För att det är i Mex­i­ko! Jag gil­lar he­la kon­cep­tet och själv­klart att man kan vin­na fe­ta peng­ar!

3. HUR RE­A­GE­RA­DE DIN FA­MILJ NÄR DU BE­RÄT­TA­DE ATT DU SKUL­LE ÅKA TILL MEX­I­KO?

– De var väl­digt stöt­tan­de och tyck­te att så länge jag var mig själv så var det okej. Men såklart sa min mam­ma det klas­sis­ka ” För­sök att in­te ha sex i tv”, ha­ha.

4. TROR DU ATT DITT LIV KOM­MER ATT FÖR­ÄND­RAS EF­TER PRO­GRAM­MET?

– Man blir ju en of­fent­lig per­son så det kom­mer sä­kert att bli nå­gon för­änd­ring. Jag hop­pas att det ba­ra är po­si­ti­va sa­ker som kom­mer att hän­da, men det finns ju all­tid ha­ta­re…

5. VEM ÄR DIN PH- FA­VO­RIT GE­NOM TI­DER­NA?

– Jas­se! ( Jas­mi­ne Gustafs­son, reds. anm.) Hon är skön och kom till ho­tel­let och var sig själv. Det ser man ju upp till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.