LI­KA SOM BÄR

Veckans NU! - - PSST -

Det el­di­ga sval­let, jord­gubbs­rö­da plu­tet och de grön­blå ögo­nen. Lik­he­ter­na mel­lan fo­to­mo­del­len Ka­ren El­son, 36, och Ico­na pop- stjär­nan Ca­ro­li­ne Hjelt, 27, är många. Skön­he­ter­na skul­le

kun­na va­ra släkt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.