Be bis el­ler in­te be­bis?

Veckans NU! - - NYHETER -

Vart man än vän­der sig i Hol­ly­wood just nu snackas det be­bi­sar. Nå­gon är gra­vid, nå­gon är det in­te, nå­gon gör nå­got helt an­nat än be­fruk­tar med sin… säd. Ja, du läs­te rätt. Kol­la ba­ra här!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.