ANGE­LI­NA & MADDOX JOB­BAR IHOP

Veckans NU! - - MIX -

Det finns onek­li­gen för­de­lar med att ha Ange­li­na Jo­lie, 40, som mam­ma. Till ex­em­pel kan man få rol­ler i stor­fil­mer re­dan som 14- åring. Och det är pre­cis vad som har hänt för Maddox Jo­li­ePitt nu. Ton­å­ring­en har näm­li­gen cas­tats av sin mam­ma att va­ra med i hen­nes näs­ta re­gi­pro­jekt ” First they kil­led my fat­her”.

– Maddox har läng­tat ef­ter att få skå­de­spe­la så det här är en dröm som blir sann för ho­nom, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.