"THE ROCK" BLIR TVÅ­BARNS­PAP­PA

Veckans NU! - - MIX -

Dway­ne ” The Rock” John­son, 43, och hans flick­vän se­dan över nio år till­ba­ka, Lau­ren Hashi­an, ska bli för­äld­rar till­sam­mans för förs­ta gång­en. Dway­ne har se­dan ti­di­ga­re en 14- årig dot­ter med sin ex­fru, men för Lau­ren blir det förs­ta bar­net.

– De är så ex­al­te­ra­de, sä­ger en källa en­ligt Us Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.