FÖRS­TA BIL­DEN PÅ BE­BI­SEN!

Veckans NU! - - MIX -

Char­li­ze The­ron, 40, ad­op­te­ra­de ny­li­gen en dot­ter, Au­gust, som vi här får se en förs­ta skymt av!

Det har sur­rat ett spän­nan­de ryk­te i Hol­ly­wood ett läng­re tag: Ka­tie Hol­mes, 36, och Ja­mie Foxx, 47, dejtar. Ing­en av dem har för­ne­kat el­ler bekräf­tat re­la­tio­nen och nu är vi så ny­fik­na att vi spric­ker! En­ligt upp­gift kläd­de Ka­tie ny­li­gen ut sig i pe­ruk och hatt när hon skul­le träf­fa Ja­mie på ett ho­tell. Kom igen nu,

slu­ta smy­ga!

Ky­lie Jen­ner, 18, går i si­na syst­rar Kim och Khloé Kar­dashi­ans fot­spår och tes­tar den så kal­la­de waist trai­ning- tren­den. Ny­li­gen de­la­de stjär­nan med sig av hur hon an­vän­de kor­set­ten på Instagram. Vi är in­te så säk­ra på att det här är bra för de in­re or­ga­nen…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.