JES­SI­CA BI­EL GER SEX­U­AL­UN­DER­VIS­NING

Veckans NU! - - MIX -

När skå­di­sen Jes­si­ca Bi­el, 33, var gra­vid med sitt och Jus­tin Tim­berla­kes son Si­las, idag fem må­na­der, in­såg hon hur då­lig koll hon ha­de på kvin­no­krop­pen.

– Det var choc­ke­ran­de hur li­te jag viss­te, sä­ger Jes­si­ca i tid­ning­en Gla­mour.

Där­för ska stjär­nan nu ut­bil­da unga kvin­nor i hur de­ras krop­par fun­ge­rar via hem­si­dan Wo­man Ca­re Glo­bal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.