BECK­HAMS DOT­TER BLIR FOT­BOLLS­SPE­LA­RE

Veckans NU! - - MIX -

Lil­la Har­per Beck­ham, 4, har re­dan be­stämt vad hon vill bli när hon blir stor. Un­der en in­ter­vju i tv- pro­gram­met ” Good mor­ning Bri­tain” be­rät­ta­de Victo­ria, 41, ny­li­gen att dot­tern är för­tjust i pap­pa Da­vids yr­ke: fot­boll!

– Hon är en så­dan pojk­flic­ka! Härom­da­gen när hon lek­te med si­na tre brö­der sa hon: ” Mam­ma, jag vill spe­la fot­boll när jag blir stor”, sa Vic­kan.

He­ja Har­per!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.