5 BI­SAR­RA KÄNDISDIETER!

Veckans NU! - - MIX -

Om Aniston vill ha tips på vad hon ska äta för att gå ner i vikt så kan hon frå­ga de här stjär­nor­na. El­ler det kanske sna­ra­re är di­e­ter hon bor­de und­vi­ka för­res­ten… Kän­disträ­na­ren Da­vid Kirsch har ta­git fram en me­tod som gör att man går ner sex ki­lo på ba­ra två vec­kor. Skå­di­sen Eli­za­beth Hur­ley, 50, är en av dem som kör på di­e­ten som bland an­nat in­ne­bär att man ska und­vi­ka mjölk­pro­duk­ter, frukt, bröd, soc­ker, kaf­fe, al­ko­hol och fett.

En källa var­nar dock för att bant­ning­en kan få all­var­li­ga kon­se­kven­ser om Jen­ni­fer in­te är för­sik­tig. "Om hon blir för smal kom­mer hon in­te kun­na bli gra­vid", sä­ger käl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.