Ano­ny­ma miss­bru­ka­re av läsk, grön­sa­ker & tand­borst­ning KÄN­DI­SAR­NA MED KONS­TI­GA

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

Al­la miss­bruk är in­te li­ka far­li­ga som al­ko­hol och dro­ger. En del av Hol­ly­wood­stjär­nor­na går igång på helt and­ra sa­ker. Vec­kans NU! ger dig koll på ce­leb­sens märk­li­gas­te obes­sions.

"JAG SPE­LA­DE WOW HE­LA DA­GAR­NA"

Det finns oli­ka ty­per av spel­miss­bruk och Mi­la Ku­nis, 32, ver­kar va­ra drab­bad av en av dem. Hon har näm­li­gen va­rit svårt be­ro­en­de av att spe­la da­tor­spe­let ” World of warcraft”.

– Jag spe­la­de he­la da­gar­na så jag var tvung­en att slu­ta helt. Jag fick ing­et gjort, ska hon ha sagt en­ligt saj­ten The Richest.

Vad hon gick vi­da­re till? Tv- spe­let ” Call of duty” såklart!

ÄLS­KAR "THE RE­AL HOUSEWI­VES"

Skäms du över att tit­ta på skräptv ibland? Gör in­te det, för det gör san­ner­li­gen in­te rap­pa­ren Puff Dad­dy, 45, som en­ligt egen ut­sa­go är be­satt av al­la oli­ka ver­sio­ner av ” The Re­al housewi­ves”. Han är en så hän­gi­ven an­häng­a­re av se­ri­en att han dis­ku­te­rar var­je av­snitt på chatt­si­dor för fans.

– Att kun­na för­ut­spå vad som ska hän­da i näs­ta av­snitt känns li­ka bra som att kom­ma på en grym låt, sä­ger han en­ligt saj­ten Sug­gest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.