EN FÖ­DEL­SE­DAG MED GNÄGG! HEI­DI & SPENCER FI­RA­DE MED POM­PA & PON­NY

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL OVER PRESS

Re­a­li­ty­stjär­nan Hei­di Mon­tag vet verk­li­gen hur man ri­der in sin be­mär­kel­se­dag på bäs­ta sätt!

Vis­sa fi­rar födelsedagen med tår­ta på säng­en, and­ra med en fest. När ” The Hills”- stjär­nan Hei­di Mon­tag ny­li­gen fyll­de 29 år slog hen­nes dag al­la ka­las med häst­läng­der, bok­stav­ligt ta­lat. Hon ce­leb­re­ra­de näm­li­gen med cham­pagne på häst­ryg­gen till­sam­mans med ma­ken Spencer Pratt, 32.

IN­BJU­DEN FO­TO­GRAF

Födelsedagen bjöd på många gla­da gnägg. En en­ligt upp­gift in­bju­den fo­to­graf var med och för­e­vi­ga­de till­fäl­let och många ro­li­ga po­ser. Pa­ret pas­sa­de gi­vet­vis även på att brän­na av ett an­tal sel­fi­es un­der da­gen. – Hej­då 28, skrev Hei­di på Instagram. Stort grat­tis från Vec­kans NU!

Sen vill jag åka hem och ri­da på nåt helt an­nat...

"CHAM­PAGNE PÅ HÄST­RYG­GEN"

Skål för tu­san! Re­a­li­ty­stjär­nan Hei­di Mon­tag fyll­de ny­li­gen 29 år och gav sig själv en or­dent­lig rid­tur i pre­sent till­sam­mans med ma­ken Spencer Pratt.

En fo­to­graf häng­de med och för­e­vi­ga­de da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.