ED SHE­E­RAN CHER­RY SEABORN

Veckans NU! - - MIX -

För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan ryk­ta­des han dej­ta Pus­sycat Dolls- stjär­nan Ni­co­le Scher­zing­er, men nu tycks Ed She­e­ran, 24, ha ett nytt kär­leks­in­tres­se. Sång­a­ren har synts till­sam­mans med hoc­key­spe­la­ren Cher­ry Seaborn vid fle­ra till­fäl­len den se­nas­te ti­den. Bland an­nat har de gått på ba­se­boll­match ihop. En källa be­kräf­tar att Cher­ry ” de­fi­ni­tivt är Eds tjej”.

Lo­ve is in the air!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.