ADAM AL­SING

Veckans NU! - - PSST -

1. Hur mår skäg­get?

– Det mår väl­digt bra, tac­kar som frå­gar. Jag har borstat det med en gans­ka hård bors­te och smort in det med en ex­klu­siv ol­ja.

2. Det känns som att man vet typ allt om Dig. Finns Det nå­got som Du tror att vi in­te vet?

– Har man lyss­nat på pod­den, hört mig i ra­dio och sett mig på tv så finns det nog fak­tiskt in­te så myc­ket man in­te vet. Det är säl­lan folk blir för­vå­na­de över nå­got när de träf­far mig.

3. när skäll­de Du ut nå­gon se­nast?

– Det var länge se­dan jag skäll­de ut nå­gon men jag höj­de rös­ten när vi spe­la­de in ” Nin­ja war­ri­or” i hel­gen och ka­me­ra­man­nen en­vi­sa­des med att blän­da mig he­la ti­den. Till slut fick jag nog och sa ” Men för i hel­ve­te!”.

4. Hur bo­tar man egent­li­gen Höst­dep­pen?

– Man ska om­fam­na den! Bå­de hös­ten och dep­pen. Lyss­na på me­lan­ko­lisk musik, spar­ka i löv och gråt en skvätt. Se­dan känns allt bätt­re.

5. vil­ken lag bry­ter Du of­tast mot?

– Jag kör li­te för fort när jag kör bil. Häf­ti­ga­re än så är jag in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.