KIM AV­SLÖ­JAR BE­BI­SENS NAMN!

Veckans NU! - - VECKANS NU! -

som är på ta­pe­ten för den än så Un­der en in­ter­vju med El­len Dege­ne­res ny­li­gen be­rät­ta­de Kim vil­ka namn länge oföd­de so­nen.

hål­ler med ty­värr, be­rät– Jag gil­lar nam­net Eas­ton. Eas­ton West. Jag är in­te så sä­ker på att min man ta­de stjär­nan då och tilla­de:

– Det kom­mer de­fi­ni­tivt in­te att bli South i al­la fall.

Till­sam­mans med ma­ken Ka­nye West, 38, åter­fick stjär­nan ba­lan­sen snabbt och sat­te sig i sin Rolls Royce.

Nu är Kim i sjun­de må­na­den och i de­cem­ber vän­tas den lil­le poj­ken kom­ma till värl­den.

” Det är rik­tigt elakt att kal­la en gra­vid kvin­na fet”, sa Kim om vikt­ha­tet då.

När Kim var gra­vid med North för två år se­dan fick hon ut­stå myc­ket kri­tik, bland an­nat för de här skor­na som såg minst sagt obe­kvä­ma ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.