CAIT­LYN JEN­NER ÅTA­LAS IN­TE FÖR DRÅP

Veckans NU! - - MIX -

Om­stän­dig­he­ter­na kring bil­kra­schen som Cait­lyn Jen­ner, 66, var in­blan­dad i ti­di­ga­re i år har nu grans­kats. För­ut ris­ke­ra­de stjär­nan att åta­las för dråp, men nu har be­slu­tet kom­mit att åkla­ga­ren har av­vi­sat fal­let. En­ligt dom­stols­be­slu­tet kör­de Cait­lyn in­te för fort, nå­got som hon först ha­de bli­vit an­kla­gad för.

– Vi är gla­da och lät­ta­de, sä­ger tv- stjär­nans ad­vo­kat till saj­ten TMZ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.