I BELIEBE I CAN SKA­TE

Veckans NU! - - MIX -

Al­la coo­la kil­lar skej­tar, tänk­te Jus­tin Bie­ber, 21, och hop­pa­de på en brä­da.

Zoo­ey De­scha­nel, 35, som fick en dot­ter i au­gusti, läm­nar tv- se­ri­en ” New girl” till­fäl­ligt för att va­ra för­äld­ra­le­dig. Då tar skå­de­spe­lers­kan Me­gan Fox, 29, över. En­ligt upp­gift kom­mer hon att er­sät­ta Zoo­ey i fle­ra av­snitt av se­ri­en. Spän­nan­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.