LA­DY GA­GA UT­SEDD TILL ÅRETS KVIN­NA

Veckans NU! - - MIX -

La­dy Ga­ga, 29, har bli­vit ut­sedd till årets kvin­na av tid­ning­en Bill­board.

"Hon är en ex­tra­or­di­när ar­tist och fylld av styr­ka och mod", ly­der de­lar av mo­ti­ve­ring­en.

– Jag kan in­te fat­ta att jag fick den här ut­mär­kel­sen. Jag är så tack­sam. Her­re­gud, skri­ver stjär­nan själv på Twit­ter.

Grat­tis, Ga­ga!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.