HAY­DEN PANETTIERE DRAB­BA­DES AV FÖR­LOSS­NINGS­DE­PRES­SION

Veckans NU! - - MIX -

När skå­de­spe­lers­kan Hay­den Panettiere, 26, blev mam­ma till dot­tern Kaya för­ra året drab­ba­des hon av en för­loss­nings­de­pres­sion.

– Det finns många miss­för­stånd an­gå­en­de det här. Många tror att det är ett på­hit­tat till­stånd, men det är det in­te. Det är omöj­ligt att kon­trol­le­ra och väl­digt smärt­samt, sä­ger stjär­nan själv i tv- pro­gram­met "Li­ve! with Kel­ly & Mi­chael".

Idag mår Hay­den bra igen och är lyck­lig med sin kil­le Wla­di­mir Klitsch­ko, 39, och de­ras lil­la Kaya, som fyl­ler ett i de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.