RI­TA ORA ÖPP­NAR SKO­LA

Veckans NU! - - MIX -

Sång­ers­kan Ri­ta Ora, 24, flyd­de från kri­get i Ko­so­vo som ettå­ring. Nu vill hon åter­vän­da till sitt hem­land för att öpp­na en sko­la för be­hö­van­de barn.

– Ri­ta har in­te glömt si­na röt­ter och det här är en per­fekt plan för hen­ne. Hon vill in­spi­re­ra barn och unga att hål­la hop­pet up­pe un­der svå­ra ti­der, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Mir­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.