LÄ­KA­RE VAR­NAR!

Veckans NU! - - MIX -

Vis­sa stjär­nor är sma­la av na­tu­ren – men vill än­då bli mind­re. Här är kän­di­sar­na som tap­pat ki­lon i re­kord­fart.

ISA­BEL LUCAS CANDICE SWANEPOEL

En­ligt käl­lor var det hjär­tesorg ef­ter ett upp­brott som gjor­de att skå­di­sen Isa­bel, 30, fick en ät­stör­ning för drygt tre år se­dan och då väg­de hon så li­te som 36 ki­lo.

– Det var så choc­ke­ran­de att se hur myc­ket hon gick ner i vikt, sa en källa till saj­ten Daily Mail då. Victo­ria's sec­ret- mo­del­len Candice, 26, har var­nats fle­ra gång­er av lä­ka­re för att ha va­rit för smal, och in­nan en vis­ning med mo­de­hu­set går hon och de fles­ta and­ra mo­del­ler­na på en hård de­tox för att slim­ma ner fi­gu­ren.

– Hen­nes mage går in­åt och hen­nes ben är sma­la som stic­kor, sä­ger en källa till saj­ten Daily Mail.

KESHA

Sång­ers­kan Kesha, 28, chec­ka­de in på re­hab i bör­jan av 2014 på grund av en ät­stör­ning. Det sägs att det var Kes­has pro­du­cent, Dr Lu­ke, som fick stjär­nan att bör­ja hets­ban­ta och sväl­ta sig själv.

– Du mås­te gå ner i vikt! Jag bryr mig in­te om hur du gör det, om du tar dro­ger, stop­par fing­rar­na i hal­sen el­ler slu­tar äta, ska han ha sagt.

JES­SI­CA HART

Mo­del­len Jes­si­ca, 28, har or­sa­kat myc­ket snack i kän­dis­bran­schen på grund av sin vikt­ned­gång.

– När jag sä­ger att jag mås­te gå ner i vikt sä­ger min pojk­vän att om det är någon­ting jag mås­te gö­ra så är det att läg­ga på mig, sä­ger Jes­si­ca.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.