DEPP DEP­PAR ÖVER BÅTFÖRLUST

Veckans NU! - - RED CARPET -

nu har tving­at ma­ken Det här med ex­part­ners är ald­rig kul. Det tyc­ker i al­la fall in­te Am­ber, som

av Va­nes­sa, att säl­ja sin lyxy­acht. An­led­ning­en? Bå­ten he­ter ” Va­jo­li­ro­ja”, vil­ket är en för­kort­ning

Va­nes­sa Pa­ra­dis John­ny, Lily- Ro­se och Jack, och allt­så en hyll­ning till John­nys fö­re det­ta flick­vän och de­ras barn.

är fort­fa­ran­de väl– John­ny äls­ka­de den där yach­ten, men han köp­te den till Va­nes­sa och Am­ber

Ma­ga­zi­ne. digt svart­sjuk på hen­ne. Hon väg­ra­de åka med den, sä­ger en källa en­ligt Us

På hem­ma­plan ska det nu på­gå in­ten­si­va för­sök att få Am­ber gra­vid. "PA­RET KOM­MER ATT AV­SLÖ­JA NY­HE­TEN

FÖ­RE JUL"

John­ny har se­dan ti­di­ga­re bar­nen Lily- Ro­se, 16, och Jack, 13, med ex­flick­vän­nen Va­nes­sa Pa­ra­dis.

Pla­ne­ring­en ska till och med ha gått så långt att Am­ber har ren­sat sitt jobb­s­che­ma in­för näs­ta år.

Pa­ret gif­te sig i bör­jan av året och ska nu kän­na sig mer än re­do att ta näs­ta steg i re­la­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.