HAV, HUD & HET HUNK

MEGAMYS I MA­LI­BU FÖR TARA REID

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: FAMEFLYNET

Skå­di­sen Tara Reid ro­a­de sig kungligt när hon ny­li­gen åk­te på bad­se­mes­ter med två man­li­ga vän­ner. Häng med!

På var­da­gar­na är hon upp­ta­gen med att fil­ma ” Shark­na­do”- rul­lar, men när det är dags för le­dig­het släp­per Tara Reid, 39, allt vad jobb he­ter och drar till stran­den för li­te här­ligt häng. Ny­li­gen tog stjär­nan med sig två kom­pi­sar och njöt för fullt i den ka­li­for­nis­ka so­len.

– Här­lig fre­dag! Hel­gen är änt­li­gen här! skrev ak­tri­sen på Instagram om den so­li­ga week­en­dre­san.

LEK­TE I VÅ­GOR­NA

Klädd i en li­ten röd- och brun­mönst­rad bi­ki­ni var Tara in­te rädd för att blö­ta ner sig. Hon hop­pa­de, dök och lek­te i vå­gor­na. Hen­nes kill­kom­pi­sar – varav den ene ryk­tas va­ra en ny pojk­vän – höll sig nä­ra den brun­brän­da stjär­nan, bå­de i vatt­net och när det var dags för rök­pa­us i san­den.

"DU BE­HÖ­VER HJÄLP"

Tara har kri­ti­se­rats för sin vikt den se­nas­te ti­den. Hon sägs ba­ra väga 42 ki­lo och ef­ter att ha lagt upp bil­der på sig själv i bi­ki­ni i bör­jan av året bör­ja­de de hår­da or­den hag­la.

– Du be­hö­ver hjälp, och du be­hö­ver äta någ­ra ham­bur­ga­re, twitt­ra­de en föl­ja­re till Tara i bör­jan av året.

– Jag har just ätit tre styc­ken för din skull, sva­ra­de skå­di­sen då.

"HON VAR IN­TE RÄDD FÖR ATT

BLI BLÖT"

Ja, som en våt dröm! Skå­de­spe­lers­kan Tara Reid är in­te rädd för hajar min­sann – hon dy­ker rätt ner i böl­jan den blå i Ma­li­bu!

Med sig på week­en­dre­san ha­de Tara en mys­tisk hunk, som ryk­tas va­ra stjär­nans nye pojk­vän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.