CHRIS BROWNS DOT­TER FÅR HANS NAMN

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter att dom­sto­len ny­li­gen be­slu­tat att Chris Brown, 26, får de­lad vård­nad om dot­tern Royal­ty, 1, kom­mer nu även ny­he­ten om att flic­kan får hans ef­ter­namn. Chris kom­mer att få ha hand om dot­tern tolv da­gar i må­na­den ut­an över­vak­ning och han ska även be­ta­la mam­ma Nia Guz­man drygt 20 000 kro­nor i må­na­den i un­der­håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.