"BIG BANG THE­O­RY"- STJÄR­NAN SKIL­JER SIG

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter drygt ett och ett halvt år som gif­ta går nu ” Big bang the­o­ry”skå­di­sen Ka­ley Cu­oco, 29, och ma­ken Ry­an Swee­ting, 28, skil­da vägar. Du­on gif­te sig i de­cem­ber 2013 ef­ter att ha känt varand­ra i tre må­na­der. En­ligt saj­ten TMZ kom­mer skils­mäs­san gå lugnt till ut­an krång­el då de skri­vit äk­ten­skaps­för­ord.

– De har ge­men­samt be­slu­tat att av­slu­ta sitt äk­ten­skap och ber att få bli läm­na­de ifred, be­kräf­tar ett press­med­de­lan­de en­ligt tid­ning­en Us We­ek­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.