BYE BYE, BARN­FLIC­KAN!

Veckans NU! - - MIX -

När det kom fram att Ben ha­de va­rit otro­gen mot Jen­ni­fer med pa­rets barn­flic­ka Christi­ne Ou­zou­ni­an, 28, ver­ka­de det som att skils­mäs­san var ound­vik­lig. Nu när stjär­nor­na tycks ha be­stämt sig för att för­sö­ka igen, har Ben gjort det en­da rät­ta och sagt upp kon­tak­ten helt med den fö­re det­ta äls­ka­rin­nan.

– Han ha­de kul med hen­ne men det var ald­rig kär­lek mel­lan dem. Hon blev ra­san­de när han dum­pa­de hen­ne, sä­ger en källa i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

Dra­ma­tiskt vär­re!

"DE HAM­NA­DE I SÄNG TILL­SAM­MANS" Se­dan ti­di­ga­re är stjär­nor­na för­äld­rar till Vi­o­let, 9, Se­rap­hi­na, 6, och Samu­el, 3. På bil­den syns Ben och Jen med de två sist­nämn­da.

Stjär­nor­nas för­hål­lan­de fick en kick­start när Jen­ni­fer snabbt blev gra­vid med de­ras förs­ta barn och de skyn­da­de sig att gif­ta sig. Nu kan histo­ri­en upp­re­pa sig ge­nom att barn num­mer fy­ra räd­dar äk­ten­ska­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.