STJÄR­NOR­NA ÄLS­KAR ATT

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

Al­la mås­te släp­pa vä­der då och då – till och med Hol­ly­wood­kän­di­sar­na. Vis­sa av dem gör det mer än gär­na. Var­ning för kiss- och bajs­hu­mor!

LUK­TAR HAM­BUR­GA­RE "JAG KAN IN­TE SLU­TA"

34, äls­kar prutt­hu­mor. När en kom­pis bad hen­ne på Twit­ter att be­skri­va hur hen­nes fi­sar luk­tar sva­ra­de hon så­här:

– Blom­mor och en­hör­ning­ar, om jag in­te har ätit Mcdo­nalds- mat för då luk­tar de Big mac.

Smell you la­ter, Ni­co­le! Ri­ta Ora, 24, är in­te blyg när det kom­mer att de­la med sig av si­na mag­be­svär.

– Jag kan in­te slu­ta prut­ta idag, twitt­ra­de sång­ers­kan en gång.

Li­te fis­kul än­då!

Ni­co­le Richie,

EVA & CA­ME­RON HA­DE FISTÄVLING

Men­des,

Ca­me­ron Di­az,

"JAG PRUT­TAR OF­TA"

Den som går på nå­gon av 31- åri­ga Ka­ty Per­rys kon­ser­ter ut­lo­vas fis­ljum­men stäm­ning – bok­stav­ligt ta­lat.

– Jag prut­tar of­ta. Jag stud­sar om­kring på sce­nen och så är jag li­te ga­sig. Men jag bryr mig in­te, det är ju min scen, sä­ger stjär­nan.

Vad här­ligt för bak­grunds­dan­sar­na.

Tänk dig två tje­jer. I säng­en. Och så en mas­sa prut­tar. Det var pre­cis så det var när Eva

41, och 43, en gång täv­la­de om vem som släpp­te värst bra­ka­re.

– Vi låg i varsin säng och det var hen­nes vid­ri­ga kropps­lukt mot min. Det var en Eva och Ca­me­ron- fistävling, be­rät­tar Eva.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.