Cho­kladdröm

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Ky­lie Jen­ner, 18, vi­sar att brunt är en färg som fak­tiskt går att bä­ra på läp­par­na! Dess­utom mat­char pussmun­nen hen­nes vack­ra, cho­klad­fär­ga­de ögon.

El­le Fan­ning Keu­ne Ca­re li­ne mi­ne­ral mous­se 75 kr L’oréal Pa­ris Stu­dio li­ne in­de­struc­tib­le 48h ex­tre­me gel 89 kr Bang­er­he­ad Hold tight! extra strong hair­spray 139 kr

Ka­te Ma­ra

Tay­lor Swift

Läpp­stift Nyx High vol­tage lip­stick Dir­ty talk 95 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.