DUB­BEL LYC­KA FÖR BUL­LOCK! SAM­BO & NY­BLI­VEN TVÅ­BARNS­MAM­MA

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

HIT­TAT RÄTT MAN

Pojk­vän­nen är allt­så mo­del­len och fo­to­gra­fen Bry­an Ran­dall, 49, som skå­di­sen har dej­tat se­dan au­gusti.

– Sand­ra gjor­de re­dan från bör­jan klart för Bry­an att hon le­ta­de ef­ter en man att upp­fost­ra barn till­sam­mans med. Hon ha­de al­la pap­per för att ad­op­te­ra ett barn kla­ra, men vil­le verk­li­gen gö­ra det med rätt man och han har upp­fyllt al­la krav hit­tills, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift har Bry­an dess­utom re­dan bli­vit en fa­ders­fi­gur för Sand­ras son Lou­is.

OTUR I KÄR­LEK

In­nan Sand­ra träf­fa­de sin nya pojk­vän ha­de hon haft otur i kär­lek i många år. Kanske kan hon nu änt­li­gen få det tryg­ga fa­mil­je­liv som hon har drömt om än­da se­dan ex­ma­ken Jes­se Ja­mes var otro­gen mot hen­ne 2010. Upp­gif­ter­na om att Bry­an skul­le va­ra en bad­boy ver­kar hon ta lätt på.

– Al­la vet att hon har va­rit liv­rädd för att ge bort sitt hjär­ta igen, men Bry­an är oer­hört stöt­tan­de och kär­leks­full. Sand­ra sä­ger att han är per­fekt, sä­ger käl­lan.

Vi hål­ler tum­mar­na för att lyc­kan hål­ler i sig!

Det går bra nu för skå­de­spe­lers­kan Sand­ra Bul­lock som änt­li­gen har fått det fa­mil­je­liv som hon drömt om så länge.

Ny­li­gen ska skå­di­sen ha ad­op­te­rat en li­ten flic­ka. Det är hen­nes and­ra barn. Se­dan ti­di­ga­re har hon so­nen Lou­is som hon ad­op­te­ra­de från New Or­le­ans för fem år se­dan. På bil­den syns mor och son strax ef­ter ad­op­tio­nen.

Sand­ra var ti­di­ga­re gift med Jes­se Ja­mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.