BJUD TILL LI­TE

Veckans NU! - - MIX -

Back­stre­et Boys- med­lem­men Nick Car­ter, 35, vi­sar upp sin dans­kun­ska­per med sin dans­part­ner i tv- pro­gram­met ” Dan­ci­ng with the stars”, Shar­na Bur­gess, 30.

Åååh, får man smar­ra? Är rätt så trött på mjölk… Mo­del­len Michel­le Hun­zi­ker, 38, och dot­tern Ce­les­te sval­kar sig med en smoothie i Mi­la­no, Ita­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.