LIV TY­LER HEM­LIGT FÖR­LO­VAD

Veckans NU! - - MIX -

Vis­sa sa­ker går visst att hål­la hem­li­ga i Hol­ly­wood. I al­la fall ett tag. Det be­vi­sar skå­di­sen Liv Ty­ler, 38, som har va­rit för­lo­vad med pojk­vän­nen Da­vid Gard­ner, 39, i näs­tan ett år!

– De har va­rit för­lo­va­de se­dan för­ra ju­len, men har valt att hål­la det för sig själ­va. Hon har bu­rit en ring näs­tan he­la ti­den, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.