EF­TER SVE­KET – RY­AN KLIP­PER BAN­DEN MED BÄS­TI­SEN

Veckans NU! - - MIX -

Skå­de­spe­la­ren Ry­an Rey­nolds, 39, blev ny­li­gen för­rådd av en av si­na bäs­ta vän­ner. Kom­pi­sen för­sök­te näm­li­gen säl­ja fo­ton på Ry­an och Bla­ke Li­velys nio må­na­der gam­la dot­ter Ja­mes till pres­sen.

– En kil­le som jag har känt he­la mitt liv, en av mi­na närms­ta vän­ner un­der upp­väx­ten, har för­sökt kränga bil­der­na, be­rät­tar stjär­nan i tid­ning­en GQ och fort­sät­ter:

– Han gjor­de det ba­ra för peng­ar­na.

Ry­an ser ing­en möj­lig­het till för­so­ning med barn­domsvän­nen.

– Det är egent­li­gen ing­et att snac­ka om. Det var ba­ra ” Ja­ha, nu kom­mer jag ty­värr ald­rig att se el­ler pra­ta med dig igen”, sä­ger skå­di­sen.

“MAD MEN"- STJÄR­NAN JA­NU­A­RY JO­NES SING­EL IGEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.