CHR IS & JO­HAN FRÅ N DE VE T DU

Veckans NU! - - PSST -

1. HAR NI MÅNGA GROUPIES?

– Ja, vi har groupies i al­la åld­rar. Från 15 till 45 år. Se­dan har vi ett gäng gal­na fans som föl­jer oss över­allt. De kall­lar sig ” Broskis” och vi äls­kar dem.

2. VEM AV ER FÅR LIG­GA MEST?

– Al­la i grup­pen får lig­ga så myc­ket de vill, så det är oav­gjort. Men att ” få lig­ga” är li­te kons­tigt ut­tryckt, då lå­ter det som att vi tja­tar oss till det och så är det in­te.

3. VEM BLIR OF­TAST FULLAST?

– Jo­han! Det är solklart.

4. VEM SKUL­LE NI HELST HÅNG­LA UPP I KÄN­DIS- SVE­RI­GE?

– Ken­za! Det är vi över­ens om al­la fy­ra. Hell­re att nå­gon av oss får gö­ra det än ing­en, men vi and­ra skul­le bli svart­sju­ka.

5. VEM ÄR SMAR­TAST AV ER?

– Vi har ex­akt sam­ma hjär­na, så det går in­te att av­gö­ra. Det är där­för vi kal­lar vårt fö­re­tag One brain.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.