BIE­BER TAFSADE PÅ PLAYBOYBUNNY!

Veckans NU! - - VECKANS NU! -

Hän­der­na på täc­ket, Jus­tin! Play­boy­mo­del­len Sa­rah Har­ris, 22, på­står att sång­a­ren tog tag i hen­nes bröst när de fes­ta­de till­sam­mans på Play­boy Man­sion i som­ras. Hän­del­sen in­träf­fa­de ef­ter att Sa­rah för­sva­rat Jus­tin som in­te vil­le ta en bild till­sam­mans med hen­nes vän­ner. När Bie­ber skul­le ge Sa­rah en kram som tack ska han ha taf­sat på hen­ne.

– Han tog tag i mitt bröst! Min förs­ta re­ak­tion var att slå till ho­nom i an­sik­tet, sä­ger blon­di­nen en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Någ­ra da­gar se­na­re ska Jus­tin ha bett om ur­säkt till Sa­rah.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.