FÄST­MAN­NEN: "GA­GA SLOG MIG!"

Veckans NU! - - MIX -

Ing­en tjej­k­väll är kom­plett ut­an en an­sen­lig mängd sel­fi­es. Det vet Gwy­neth Pal­trow, 43, som för­e­vi­gar sig själv till­sam­mans med kom­pi­sar­na Ni­co­le Richie, 34, och Ka­te Hud­son, 36. När La­dy Ga­ga, 29, träf­fa­de sin fäst­man Tay­lor Kin­ney, 34, un­der in­spel­ning­ar­na av vi­de­on till lå­ten ” You & I” upp­stod ome­del­bar pas­sion. Men in­te ba­ra på det ro­man­tis­ka sät­tet.

– Jag minns att jag gick fram och kyss­te hen­ne ut­an för­var­ning och då slog hon till mig. Det blev väl­digt stelt. Men vi höll kon­tak­ten och res­ten vet ni, be­rät­tar han i tv- pro­gram­met ” Watch what hap­pens li­ve!”.

Kär­lek bör­jar all­tid med bråk!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.