TOM­LIN­SON FÅR EN TOMLINDOTTER

Veckans NU! - - MIX -

När ny­he­ten kom om att One Direc­tion­s­tjär­nan Lou­is Tom­lin­son, 23, skul­le få barn till­sam­mans med sin jämn­gam­la kom­pis Bri­a­na Jung­wirth blev sång­a­rens fans gal­na. Nu står det klart att pa­ret får en dot­ter.

– Lou­is fa­milj är över­lyck­lig. De är över­ty­ga­de om att han kom­mer att bli en fan­tas­tisk pap­pa till en flic­ka ef­tersom han har sex syst­rar, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.