BLA­KE LI­VELY STÄNG­ER NER SIN SAJT

Veckans NU! - - MIX -

28- åri­ga Bla­ke Li­velys hem­si­da Pre­ser­ve stängs ner ef­ter ett år i drift. Ny­li­gen pub­li­ce­ra­de "Gos­sip girl"- stjär­nan ett hej­då- med­de­lan­de på saj­ten, där hon be­kla­ga­de sig över hur allt ha­de bli­vit.

– Vi lan­se­ra­de den här si­dan in­nan den var helt klar och den upp­nåd­de ald­rig sitt mål, den gör in­te skill­nad i folks liv på nå­got sätt, skrev hon.

Bätt­re lyc­ka med att för­änd­ra värl­den näs­ta gång!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.