KAR­DASHI­ANS

Veckans NU! - - MIX -

Av­und­sjuk på syst­rar­na Kar­dashi­ans snyg­ga kur­vor? Då kan du fixa dem själv – med hjälp av Spanx! Al­la kvin­nor­na i fa­mil­jen upp­ges näm­li­gen va­ra gal­na i for­man­de un­der­klä­der. Ny­li­gen pub­li­ce­ra­de Ky­lie, 18, en bild på Snapchat där hon vi­sa­de upp si­na nya tro­sor och hyl­la­de dem. Ti­di­ga­re har bå­de Kourt­ney, 36, och Khloé, 31, fång­ats på bild ikläd­da lik­nan­de plagg.

– Det hjäl­per dem att hål­la al­la for­mer på plats, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Det har till och med på­ståtts att syst­rar­na in­te läm­nar hu­set ut­an att ha på sig Spanx un­der klä­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.